30 Eylül 2010 Perşembe

Veritabanı İlişkileri

- Kayıtların İlişkilendirilmesi -

İlişkiler tablolardan verileri birbirine bağlayarak tabloların kullanışlılığını artırır.
Böylece ilişkisel veri tabanları oluşturulur. Veriler konu veya göreve göre çeşitli tablolarda
depolanır, ancak veriler ilişkilidir ve belirttiğiniz şekilde bir araya getirilebilir.

Tablolar arası ilişki, daha hızlı sorgu icrası yapılmasını sağlar; veri-işlem işleri
daha verimli olur. Bu sayede verileri güncelleştirirken, bütün tabloları elden geçirmek ve
hatta yeniden girmek zorunda kalınmaz. Sadece güncelleştirilmesi gereken tabloya ek veya
bu tabloda değişiklik yapılır.

İlişkilendirme temelde bir tablodaki varlığa ait bilgilerin anahtar olan sütundan
hareketle başka bir tablodan takip edilmesini sağlar. Tablolar arasında üç tip ilişki vardır.

- Bire-Bir İlişki -
İlişkilendirdiğiniz iki tablodan birincisi ile ikincisi arasında sadece bir kayıt
eşleşebilir. Bu tür ilişkilere bire-bir ilişki denir. İki tablo arasında bire bir ilişki varsa bu iki
tablo birbirinin devamı demektir ve genellikle bir tek tablo olarak birleştirilir. Bu tür
ilişkilendirme tablolarda sık kullanılmaz.

- Bir-Çok İlişki -
En çok kullanılan ilişki şeklidir. Bu ilişkide A tablosundaki bir kayıt B tablosundaki
birden çok eşleşen kayda sahiptir. Bunun tersi doğru değildir. Yani B tablosundaki bir kayıt
A tablosundaki yalnızca bir kayıt ile eşleşir.

- Çok-Çok İlişki -
Bir çok-çok ilişkide, A tablosundaki bir satırın B tablosunda çok sayıda eşi vardır ve
tam tersi de geçerlidir. Bu tür ilişkileri, birincil anahtarları A ve B tablolarının yabancı
anahtarlarından oluşan bağlantı tablosu diye adlandırılan üçüncü bir tablo tanımlayarak
oluşturabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder